NucleporeTM细胞培养和趋药性径迹蚀刻膜

产品编号: 150445
形状:
   
   
   
   


NucleporeTM细胞培养和趋药性径迹蚀刻膜,圆片, 5.0μm孔径,13 mm

NucleporeTM细胞培养和趋药性径迹蚀刻膜,圆片,5.0μm,13 mm

  • 适于化学物刺激下细胞迁移分析
  • 膜薄而均匀,圆柱形孔有利于细胞快速迁移
  • 减少培养时间,无需灭菌
  • 疏水性膜(不含PVP)提高了细胞附着力(如,嗜中性白细胞趋药性分析)