Nuclepore疏水性聚碳酸酯膜-无PVP

产品编号: 150446
形状:
   
   
   
   


Nuclepore疏水性聚碳酸酯膜-无PVP,圆片, 8.0μm孔径,13 mm

Nuclepore疏水性聚碳酸酯膜-无PVP,圆片, 8.0μm孔径,13 mm

  • Ÿ不吸附蛋白和提取物,确保样品不被污染
  • Ÿ高化学抗性和热稳定性,适合大多数样品
  • Ÿ低灰分和皮重
  • Ÿ表面光滑平展,便于对截留物粒子进行观测

Nuclepore聚碳酸酯膜,由高质量聚碳酸酯薄膜制成,孔径精确、流速快、化学抗性卓越、抗热性,表面光滑平整,不溶于大多数有机溶剂(氯仿、二氯甲烷、N-甲基-2-吡喏烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白质,确保样品的洁净度。